FANDOM


אבדה קדברה היא קללה ההורגת מיידית כל אחד הנפגע ממנה, כלומר שמטילים עליו את הקללה מבלי שיחסום אותה. קללה זו היא הקללה השלישית של הקללות שאין-עליהן-מחילה. "חברותיה" הן הקללה קרושיו (קרושיאטוס) ואימפריו (אימפריוס). קללה זו, כמו שאר הקללות שאין-עליהן-מחילה, היא קללה שכל המטיל אותה מגיע לאזקבאן. כפי שצויין קודם, הקורבן מת באופן מיידי במידה והקללה פוגעת בו. היחיד ששרד אותה הוא הארי פוטר, שכמעט ונרצח על ידי וולדמורט.

הדרך היחידה להציל מישהו מהקללה הזאת היא להקריב את עצמך במקומו, מתוך אהבה, ולחצוץ בצורה פיזית בין מטיל הקללה לבין האדם שאמור היה למות. מאותו רגע מטיל הקללה לא יוכל לפגוע באדם שניצל ממוות, ואף יובס בעצמו אם ינסה.

מקרים מפורסמים של אבדה קדברהעריכה

ראו גםעריכה


593


596