FANDOM


Red Cap
אדום ראש
מידע על הזן
מולדת

צפון אירופה

דירוג משרד הקסמים

XXX

סטטוס

נפוץ

יצורים דמויי גמדים אלה חיים במחילות בשדות קרב נטושים, או בכל מקום שנשפך בו דם אנושי. אף שקל להרחיק אותם בעזרת לחשים וקללות, בלילות החשוכים הם מהוים סכנה גדולה מאוד למוגלגים הנעים ביחידות, ושאותם הם מנסים להמית במכות אלה. אדומי הראש נפוצים ביותר בצפון אירופה.אדום ראש הוא יצור קטן, דמוי-גמד, שחי בעיקר בשדות קרב נטושים, באיזורי קרבות או בכל מקום בו נשפך דם אנושי. גובהם נע בין 90 ס"מ ל 120 ס"מ, והם בעלי עיניים אדומות וציפורנים ארוכות וחדות.