FANDOM


אוקאמי
מידע על הזן
מולדת

המזרח הרחוק, הודו

אורך ממוצע של בוגר

עד חמישה מטרים

דירוג משרד הקסמים

XXXX

סטטוס

נפוץ

PDVD 120

האוקאמי הוא מהיצורים משוני-המראה ביותר בקרב חיות הפלא. זהו יצור בעל נוצות, שתי רגליים וגוף נחשי, שעשוי להגיע לאורך של עד חמישה מטרים.

האוקאמי ניזון מחולדות וציפורים, ולעיתים אף קופים.

הוא תוקפני מאוד כאשר מתקרבים אליו, במיוחד כאשר הוא מגן על ביציו שקליפתוהן הע

PDVD 122

שויות כסף טהור ורך מושכות ציידים תאבי בצע מכל העולם.