FANDOM


איגנוטוס פברל הוא זה שמבקש מהמוות בסיפור אוצרות המוות את גלימת ההיעלמות (אם כי אלה שמאמינים שאוצרות המוות קיימים טוענים שאיגונטוס פברל יצר אותה בעצמו תוך היותו קוסם רב עצמה) וכך היא הגיעה להארי מכיוון שאיגנוטוס הוא אבא הקדום של הארי.

אם ברצונכם ללמוד עוד על השושלת המשפחתית, קראו את הערך על משפחת פוטר. אבל אני לא יכולה להתאפק אז אני אכתוב קצת: הגלימה הגיעה למשפחת פוטר כי לולנטה פברל, נינתו של איגונטוס, התחתנה עם הרדווין פוטר, ועליו תצטרכו לקרוא כבר בערך הנ״ל. כשהארי פוטר היה מבוגר הוא הוריש את הגלימה לבנו הבכור גיימס פוטר