FANDOM


אלוהומורה לחש פריצת מנעולים הלחש עושה אור כמו קרן שמש על המנעול ופורץ אותו לחשים חזקים יכולים להגן על המנעול מלחש זה

Alohomora.jpg
אלוהומורה
לחש:

אלו-הו-מו-רה

סוג:

לחש עזר

תנועות יד:

Unlocking-spell.png

אור:

צהוב כמו קרן שמש

אפקט:

פותח דלתות או חלונות


אטימולוגיה עריכה

הניב alohomora פירושו בשפה מערב-אפרקנית עוזר לגנבים, או כלי-עזר לגנב.

שימושים עריכה

השימושים בלחש הם:

  • הארי פוטר ואבן החכמים - הרמוני ג'רייג'ר על דלת במסדרון הימני בקומה השלישית. מבוצע בהצלחה.
  • הארי פוטר והאסיר מאזקבאן - הרמיוני גריינג'ר על חלונו של המשרד של פרופסור פליטיק
  • הארי פוטר ומסדר עוף החול - הרמיוני גריינג'ר על הדלת למשרדה של דולורס אמברידג'