FANDOM


אמה של צ'ו צ'אנג היא אמא קשה ביותר. כששמעה מה קרה לסדריק, אמרה לצ'ו: "טוב, נו. מילא, הוא לא היה אלא פרצוף יפה חסר-תועלת."

זה גרם לצ'ו לבכות.

כשגילתה שצ'ו התנשקה עם הארי פוטר, אמרה בקול: "הוא סתם חתיכת קקי! אל תתקרבי אליו, באמת! הבחור נראה כאילו השטן ברא אותו! מילא, חתיך כמו סדריק!"

כשצ'ו יצאה עם מייקל קורנר, אמה חלתה.

צ'ו העמידה פנים שהיא עצובה, אבל רווח לה. גם היה מצחיק לראות את העוזרות מקלחות את אמה ושמות לה חיתולים.