FANDOM


בחינות הכשיפומטרי (באנגלית N.W.E.T) הינן בחינות לפי נושאים שתלמידי השנה השביעית בהוגוורטס נדרשים לעבור כדי להמשיך בקריירה מסויימת לאחר סיום לימודיהם בבית הספר. לדוגמא, משרד הקסמים מקבל מועמדות להילאים רק למועמדים בעלי חמישה ציוני קס"מ או הל"מ לפחות.

שיעוריםעריכה

תלמיד חייב להשיג ציון עובר בבחינות הבגרות שלו כדי להמשיך ללמוד את המקצוע ברמת כשיפומטרי. רוב המורים יאשרו לתלמידים להמשיך ללמוד את המקצוע ברמת כשיפומטרי אם קיבלו ציון הל"מ או קס"מ בבחינות הבגרות שלהם. אם זאת, ישנם פרופסורים כמו סוורוס סנייפ, שדורש אך ורן ציון קס"מ בבחינת הבגרות כדי להמשיך ללמוד שיקויים ברמת כשיפומטרי. 

אנשים שידוע כי עברו את בחינות הכשיפומטריעריכה

הילאיםעריכה

מרפאיםעריכה

אחריםעריכה

תלמידים בולטים שלא ניגשו לבחינות הכשיפומטריעריכה

לא כל התלמידים עברו או בכלל ניגשו לבחינות הכשיפומטרי, חלקם כיוון שהם השיגו עבודה גם ללא ציוני כשיפומטרי. פרד וג'ורג' וויזלי לדוגמא, לא טרחו בכלל לגשת לבחינות הכשיפומטרי שלהם ועזבו את הוגוורטס כדי להקים את חנות הבדיחות שלהם. 

  • הארי פוטר (לא חזר להוגוורטס בשנתו השביעית. עבד כהילאי עבור משרד הקסמים, והפך לראש מטה ההילאים ב-2007).
  • רון וויזלי (לא חזר להוגוורטס בשנתו השביעית. עבד בחנות הבדיחות לצד אחיו ג'ורג', לאחר מכן עבד כהילאי עבור משרד הקסמים).
  • נוויל לונגבוטום (עבד כהילאי עבור משרד הקסמים, לאחר מכן חזר להוגוורטס כפרופסור לתורת הצמחים).
  • פרד וג'ורג' וויזלי (עזבו את בית הספר תחת ניהולה של דולורס אמברידג' לפני שהבחינות התחילו ופתחו חנות בדיחות).
  • סדריק דיגורי (מת במהלך טורניר הקוסמים המשולש של 1994).

מאחורי הקלעיםעריכה

  • באנגלית, נקראות בחינות הכשיפומטרי N.E.W.T -  Nastily Exhausting Wizarding Test.
  • בחינות הכשיפומטרי הן למעשה מקבילות לבחינות הפסיכומטרי המוגלגיות. 

ראו גםעריכה


חינוך בעולם הקוסמים
Beauxbatons Hogwarts DurmstrangCrest
בתי ספר: האקדמיה לקסמים בובאטון · בית ספר לקוסמים בברזיל · מכללת דורמשטרנג · בית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות · מאהוטוקורו · מכון המכשפות בסיילם · אקדמיית הקסם לאומנויות הבמה
בחינות: בחינות השנה הראשונה · בחינות השנה השנייה · בחינות השנה השלישית · בחינות השנה הרביעית · בחינות הבגרות · בחינות כשיפומטרי
מקצועות ליבה: אסטרונומיה · לחשים · התגוננות מפני כוחות האופל · תורת הצמחים · תולדות הקסם · שיקויים · שינוי צורה
מקצועות בחירה: אלכימיה · כשפומטיקה · טיפול ביצורי פלא · גילוי עתידות · חקר המוגלגים · חקר לחשים עתיקים
שיעורי בחירה מתקדמים: התעתקות · תעופה · מקהלת הוגוורטס