FANDOM


בית ספר לקוסמים בברזיל
מידע על בית הספר
מיקום

ברזיל

דיירים

חברו לעט של ביל וויזלי

זהו בית ספר לקוסמים ומכשפות הממוקם בברזיל. לביל וויזלי היה פעם חבר לעט שלמד בבית הספר הזה, עמו רצה להשתתף בתכנית לחילופי תלמידים. משפחת וויזלי , אמנם, לא יכלה להרשות לעצמה את העלויות כדי לכסות את הטיול, וחברו לעט של ביל נעלב, ובתגובה שלח לפרסי כובע מקולל, שגרם לאוזניו של ביל להתכווץ .

הופעותעריכה


חינוך בעולם הקוסמים
Beauxbatons Hogwarts DurmstrangCrest
בתי ספר: האקדמיה לקסמים בובאטון · בית ספר לקוסמים בברזיל · מכללת דורמשטרנג · בית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות · מאהוטוקורו · מכון המכשפות בסיילם · אקדמיית הקסם לאומנויות הבמה
בחינות: בחינות השנה הראשונה · בחינות השנה השנייה · בחינות השנה השלישית · בחינות השנה הרביעית · בחינות הבגרות · בחינות כשיפומטרי
מקצועות ליבה: אסטרונומיה · לחשים · התגוננות מפני כוחות האופל · תורת הצמחים · תולדות הקסם · שיקויים · שינוי צורה
מקצועות בחירה: אלכימיה · כשפומטיקה · טיפול ביצורי פלא · גילוי עתידות · חקר המוגלגים · חקר לחשים עתיקים
שיעורי בחירה מתקדמים: התעתקות · תעופה · מקהלת הוגוורטס