FANDOM


כל התלמידים בהוגוורטס משתייכים לאחד מארבעת הבתים של בית הספר, אשר משמשים כמסגרת לימודית וחברתית. לכל בית יש חדרי מעונות, חדר מועדון, מדריכים ונבחרת קווידיץ'. בכל בית ניתן דגש על התכונות שהיו חשובות למייסד הבית, והתלמידים מתמיינים לכל בית בהתאם לתכונותיהם. המיון עצמו מתבצע ביומם הראשון של התלמידים בהוגוורטס על ידי מצנפת המיון. בין הבתים שוררת תחרות מתמדת, המתבטאת בתחרויות השנתיות לגביע הבתים וכן לגביע הקווידיץ'.

ארבעת בתי הוגוורטס הם רייבנקלו , הפלפאף, גריפינדור וסלית'רין .

לרייבנקלו משתייכים החכמים

לגריפינדור האמיצים

להפלפאף טובי הלב

ולסלית'רין צריך להיות שאפתן וטהור דם

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.