FANDOM


ג'ארווי
מידע על הזן
מולדת

בריטניה, אירלנד וצפון אמריקה

דירוג משרד הקסמים

XXX

סטטוס

נפוץ

ג'ארווי דומה בצורתו לנמייה גדולה, אך הוא בעל יכולת דיבור. אין להסיק מכך כי ניתן לנהל שיחה אינטגלגנטית עם הג'ארווי- הוא מוגבל לביטויים קצרים בלבד, ועל פי רוב גסים, אותם הוא פולט ללא הפסקה.

הג'ארווים מתחפרים מתחת לפני האדמה. הם ניזונים מחפרפרות, חולדות וחדפים ואוהבים לרדוף אחרי נומים.

הופעות של ג'ארוויעריכה

למרות החוק הקובע כי יש להסתיר את חיות הפלא מעיני מוגלגים, מובן הדבר כי היו מקרים אשר חמקו מידי המפקחים על החוק. אחד המקרים המתועדים לכך הוא הופעה של ג'ארווי לעיני נזיר פרנציסקני מווסטר. כאשר הלה טייל בגן המנזר, התנפל עליו לפתע ג'ארווי כזה. הנזיר סבר בטעות כי מדובר בנמייה מגודלת, והופתע מאוד כאשר היצור זינק עליו, נשך את עפו בכוח וקרא: "עוף מפה, חתיכת קירח!"

למרבה המזל, כאשר סיפר אותו נזיר ביש-מזל את סיפורו לאב המנזר הוא לא האמין לו וסבר כי פשוט שתה יותר מידי יין. כך נשמרה גם הפעם חשאיות עולם הקוסמים.