FANDOM


ג'סטין פינץ' פלצ'לי הוא תלמיד הפלפאף בשכבתו של הארי, אשר הכיר אותו בשיעור תורת הצמחים בשנה השניה בהוגוורטס. ג'סטין ניסה לתיידד עם רון, הרמיוני והארי אך הפסיק כשחשב  שהארי פתח את חדר הסודות ושילח בו נחש במועדון הדו קרב.

""לאדנית של הארי, רון והרמיוני הצטרף ילד מתולתל מבית הפלפאף, שהארי זיהה את פניו אך מעולם לא דיבר איתו קודם. "גסטין פינץ' פלצ'לי," הוא הציג את עצמו ולחץ את ידו של הארי.""
—ג'סטין מציג את עצמו להארי רון והרמיוני בשיעור תורת הצמחים. הארי פוטר וחדר הסודות, עמ' 102
 

ג'סטין הוא בן מוגלגים, ואף סיפר על עצמו כי התקבל ללמוד בפנימיית איטון. לכן אובן מידי הבסיליסיק, אך לא מת מידו מכיוון שראה אותו דרך הבסיליסק דרך ניק כמעט בלי ראשהעובדה שג'סטין התאבן גרמה לכמה הילדים מבית הפלפאף לחשוד עוד יותר בהארי כיורש של סלית'רין. ג'סטין שוקם כאשר השקו אותו במיץ הדודאים, והצטרף לצ"ד בספר החמישי.