FANDOM


180px-The Wizard and the Hopping Pot
הקוסם והסיר המקפץ
מידע על הספר
סופר

בידל הפייטן

נושא

מעשייה

"ובכן, אני יכולה להגיד לך שהקוסמים ב'הסיר המקפץ' הם מאוד מוסריים, זה נועד על מנת ללמד מכשפות וקוסמים צעירים להשתמש בקסמים שלהם למען הזולת."
—ג'יי.קיי.רולינג.

הקוסם והסיר המקפץ הינו אחד מקובץ אגדות הקוסמים, מעשיות בידל הפייטן.

קיימות שתי גרסאות לאותה מעשייה של בידל. ישנו המקורי, ואחד שהוא מעין סיפור מתוקן לאחר תחילת הרדיפות אחר קוסמים ומכשפות באירופה במאה ה-15. בתקופה זו של רדיפה, קהילת הקוסמים החלה להרוס את העותקים המקוריים של סיפור זה ויצרה מעשייה אנטי-מוגלגית חדשה. זוהי הגרסה המוכרת יותר לילדים בימים אלו, במיוחד במשפחות אנטי-מוגלגיות. רבים הופתעו לקרוא את הגרסה המקורית לאחר שנחשפו לגרסה המתוקנת כילדים.

סיכום העלילהעריכה

Pot

האם הצעירה המבקשת עזרה.

הסיפור הינו על מורשתו של איש זקן אשר, בנדיבותו, רקח בסירו שיקויים ותרופות לאנשים אחרים כשהיו זקוקים לעזרתו. במותו, הוא הוריש את רכושו לבנו היחיד, שלא ניחן באף אחת מתכונותיו של אביו ומי שהיה חסר יכולות קסם (מוגל) היה נחות בעיניו. לאחר מות אביו, הבן מצא את הסיר ובתוכו נעל-בית בודדה, ביחד עם פתק מאביו שאמר, "לבני היקר, בתקווה שלעולם לא תזדקק לזה". 

כועס על כך שלא קיבל דבר מלבד סיר, וכשונא מוגלגים, הבן סגר את הדלת בפני כל אדם שביקש את עזרתו. הראשון שביקש את עזרתו הייתה אישה זקנה שנכדתה הייתה סבלה ממכת יבלות. לאחר שסירב לעזור לאישה, שמע הבן נקישות מן המטבח וראה כי הסיר גידל רגל מכוסה ביבלות. הבא שביקש את עזרתו היה איש זקן, שחמורו היחיד הלך לאיבוד ובלעדיו אין הוא יכול ללכת לשוק להביא אוכל למשפחתו הגוועת ברעב. הבן סירב לעזור גם לו, והסיר החל להשמיע קולות של חמור. אישה צעירה הגיעה מתייפחת אל דלת ביתו, בתקווה שירפא את תינוקה החולה. שוב, הבן התעלם מתחנוניה וסירב לעזור לה. וכך באו אליו אנשים נוספים, ובכל פעם סירב הבן, ובכל פעם משהו חדש נוסף לסיר. לבסוף, הבן וויתר וקרא לכל השכנים והציע את עזרתו. עם פתירת צרות האנשים, התרוקן הסיר, עד שפלט הסיר לבסוף את נעל-הבית המסתורית - והרשה לקוסם להנעיל אותו על רגל הפליז שלו, ושניהם הלכו יחד אל עבר האופק.

סיכום הסיפור בגרסה המתוקנתעריכה

150px-Hopping pot

הסיר המקפץ.

העלילה הבאה הייתה בשימוש גרסאות מאוחרות של מעשיות בידל הפייטן, לאחר רדיפות המוגלגים אחר קוסמים ומכשפות.

הסיר המקפץ הגן על הקוסם חף מפשע מהאספסוף המוגלגי. הסיר הבריח אותם מבקתת הקוסם, תפס אותם, ובלע אותם בשלמותם. בסוף, הקוסם השיג הבטחה מתושבי הכפר הנותרים שיניחו לו לנפשו ויתירו לו לעסוק בקסמיו. בתמורה, הוא הורה לסיר לפלוט את קורבנותיו. הסיר גיהק את המוגלגים, אם כי הם חזרו מעט מרוסקים.

הופעותעריכה


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית