FANDOM


קְצַרְמָר הוא כינוי לערך קצרצר בוויקיפוטר שאינו מכיל די מידע בקשר לנושא בו הוא עוסק ודרושה בו הרחבה רבה. בדרך כלל יכיל הקצרמר הגדרה מילונית בלבד, או מספר משפטים מועט. מטרתו של הקצרמר היא להנחות ויקיפוטרים אחרים על מנת שיוסיפו עליו ויערכו אותו.

הקצרמרים בוויקיפוטר: