FANDOM


לחששנית היא שפת הנחשים. הדוברים הידועים בה חוץ מנחשים הם סלזאר סלית'רין והלורד וולדמורט. הארי מצליח לדבר בשפת הלחשננית, יתרון גדול להמשך חייו בהם ניסה להשמיד את הלורד וולדמורט. שהוא, אגב, אחד מהלחשננים היחידים שלמדו בהגוורטס. בפעם הראשונה שהארי התוודע ליכולתו זו הוא בן אחת עשרה, הרבה לפני שידע שהוא קוסם.

זה קרה בגן החיות שאליו יצא ביום הולדתו של דאדלי, הנחש דיבר איתו, והארי עזר לו (ללא כוונתו) לברוח מפינתו הסגורה. הוא הבהיל את דאדלי וחברו כהוגן כאשר העמיד פנים שהוא עומד להכיש אותם כשעמד לידם.

הארי פוטר המהמעם עריכה

את ידיעת השפה קיבל הארי מהלורד וולדמורט כשקילל אותו למוות, ואמו הגנה עליו ולו נשאר צלקת משוננת בצרות ברק- בעצם בזה העניק להארי קצת ממנו, והפך אותו להורוקרוקס שלו, ולכן הוא ידע לדבר בלחששנית.

הלורד וולדמורט עריכה

הלורד וולדמורט אשר ידע לחששנית, נהג לדבר בה עם הנחשית שלו, נגיני.

סלזאר סלית'רין עריכה

הסמל של סלת'ירין הוא נחש, משום שסלזאר ידע לדבר לחששנית והוא הקים את סליתרין, שסמלו הוא נחש. זה היה גם מפני שהוא טכנית יצר את הבסיליסק.

חדר הסודות עריכה

סלאזר סלית'רין בנה את חדר הסודות כך שיוכל להיפתח רק למדברי לחששנית.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.