FANDOM


Accio
לחש זימון
לחש:

אציו (אה-סי-יו או אה-קי-יו)

סוג:

כישוף

תנועות יד:

כיוון השרביט אל הדבר אותו רוצים לזמן או אמירת שם הדבר אותו רוצים לזמן

אור:

שקוף

אפקט:

מזמן אובייקטים ממרחקים

לחש זימון הוא כישוף שגורם לאובייקט במרחק לעוף לזרועות אומר הלחש. האדם המזמן חייב לדעת את השטח הכללי של האובייקט כדי לזמן אותו, וככל שהאובייקט רחוק יותר, כך קשה יותר לזמנו. לחש הכישוף הוא "אציו"; האדם המזמן חייב לכוון את השרביט שלו אל הדבר אותו הוא רוצה לזמן או חייב להגיד את שם הדבר אותו הוא רוצה לזמן.

Goldenegg

הארי פוטר משתמש בלחש הזימון במשימה הראשונה בטורניר הקוסמים המשולש.

שימושים שהצליחועריכה

אטימולוגיהעריכה

המילה הלטינית accio משמעותה "אני קורא ל" או "אני מזמן את". בתרגום להונגרית, האיות נקרא "Invito", כנראה מהמשפט באנגלית "to invite" שמשמעותו "להזמין".

הופעותעריכה

הערות והפניותעריכה