FANDOM


מטמורפמאגוס הוא מישהו שמסוגל להפוך חזית מגופו למשהו אחר.

מטמורפמאגוסים ידועים עריכה

ניפדורה טונקס - לראשונה מתגלה לעיני הארי כמטמורפמאגוס כאשר חיל המשמר (אלאסטור מודי, נימפדורה טונקס, רמוס לופין, קינגסלי שאקלבולט...) מגיע לביתו (ספר חמישי), וטונקס עוזרת להארי באיסוף דבריו, היא אומרת שיותר מתאים לה ורדרד גלמוני, ומיד משיער סגול הופכת אותו כבקשתה. במפקדת מסדר עוף-החול ג'יני והרמיוני אוהבים לבקש מטונקס לשנות את צורת אפה.

רמוס ג'ון לופין, היה מורה להתגוננות מפני כוחות האופל בשנתו השלישית של הארי בהוגוורטס, גורש משם אחרי שנודע לכולם שבירח המלא הוא הופך לזאב-אדם, והתחתן עם טונקס, נימפדורה.

טדי לופין - בנם של נימפדורה ורמוס לופין, אוהב להשתעשע ביכולותיו.

איך זה? עריכה

טונקס מסבירה להארי לאחר שמבקש גם ללמוד להיות מטמורפמאגוס, שמטמורפאגוסים נולדים כך, ואי-אפשר ללמוד את זה, אך להיות אנימאגוס אפשר ללמוד.