FANDOM


נגיני היא נחשית המחמד של הלורד וולדמורט, ומשמשת כאחד ההורקרוקסים שלו. הופעתה הראשונה היא בחלום של הארי בספר הרביעי בבית רידל עם וולדמורט וזנב תולע (במקום שבו הוא היה בסוף הספר עם אוכלי המוות ווולדמורט), היא נמצאת גם בספר החמישי כשניסתה להרוג את ארתור וויזלי בזמן ששמר על התיעוד של הנבואה במחלקת המיסתורין.

בספר השביעי, נגיני הרגה את סוורוס סנייפ לפי הוראה של וולדמורט, שחשב שאם יהרוג את סנייפ, שרביט הבכור יהיה שלו.

נגיני נהרגה ע"י נוויל לונגבוטום בספר השביעי.

וגם, וולדמורט עשה ממנה הורקרוקס. (כי הנחש היה הסמל של סליתרין והוא היה בבית הזה). נגיני התחזתה לבתחולדה בגשוט והתקפה את הארי בספר השביעי ובאותו אירוע נשבר להארי השרביט