FANDOM


בעקבות סדרת הארי פוטר יצאו ספרים נוספים:

1. "העולמות הקסומים של הארי פוטר".

2. "ספר הבישול הלא רשמי של הארי פוטר"

ספרים בסדרה: עריכה

קיימים ספרים שאינם בויקיפוטר, והם מופיעים באדום. למי שיש כוח וזמן, שיוכל בבקשה להכין אותם.