FANDOM


עוגות קדרה הן מאכל אהוד בעולם הקוסמים.

הפעם הראשונה בה הארי נתקל בעוגת קדרה הייתה ברכבת האקספרס להוגוורטס יחד עם רון, ברכבת האקספרס להוגוורטס.

עוגת קדרה היא עוגה עגולה ועמוקה שאותה מוכרת האישה עם עגלת הממתקים ברכבת: הוגוורטס אקספרס.

לא מסופר הרבה על עוגות הקדרה, בבקשה הוסיפו מידע אם יש לכם. הוא בצבע חום בהיר.