FANDOM


פלאפי הוא הכלב תלת-הראשי של האגריד, אך הוא ניתן לדמבלדור בשנה הראשונה של הארי בהווגורטס על מנת להגן על
{{{שם}}}
מידע על הספר
אבן החכמים.

פלאפי מופיע רק בספר הראשון, בו הוא מוצב ככלב שמירה מעל המרתף של הוגוורטס, בו הוצבה למשמורת אבן החכמים. לרב נרדם כשהוא שומע מוזיקה.