FANDOM


פיניטו אינקנטאטם עריכה

זה הוא לחש עוצר הלחש עוצר את כל הכישופים שקורים מסביב הלחש גם יכול להפוך אותם שהלחש מבוצע על ידי שני קוסמים הוא מראה תוצאה מוזרה הוא יכול לבטל את הכישופים האחרונים שהשרביטים האלו עשו