FANDOM


אוֹבְּלִיוְויַאטֵה עריכה

>

הוא לחש מחיקת ותיאום זיכרון. זהו קסם קשה מטבעו, שאם לא ייעשה על ידי אדם מיומן, לא יגרום לשינוי זיכרון, אלא למחיקת זיכרון ואפילו יותר. הקסם מצוי בשימוש נרחב כלפי מוגלגים שראו משהו אשר שייך לעולם הקסמים ויש להעלימו מזכרונם.

All items (4)